En kort information om Torrivaara Jvk

 

Torrivaara Jaktvårdsklubb bildades 1986 och bedriver både småvilts och älgjakt på marker belägna i anknytning till byn.

Klubben har 10 - talet medlemmar som aktivt jobbar med viltvård ute i markerna.

Torrivaara JVK arbetar också för att om möjligt kunna utvidga sina jaktmarker via arrende.

Älgjakten varje höst bedrivs av klubbens älgjaktslag.

Uppdaterad 2000.03.21